Poliklinika Vrdoljak, ZADAR - 023647952Dječja ortopedija, Prim. Vrdoljak, narudžbe ZAGREB - 0957046120

Usluge

Imunoreumatologija

Pedijatrijska imunologija i reumatologija

Dijagnostika

 • Juvenilni idiopatski artritis
 • Juvenilni spondiloartritis
 • Juvenilni dermatomiozitis
 • bol u zglobovima
 • bol u mišićima
 • Lajmski artritis
 • Sklerodermija
 • Kawasakijeva bolest
 • nejasni kožni osipi, temperature
 • Sistemski eritemski lupus
 • Purpura Henoch-Schonlein (anafilaktoidna purpura)
 • Rijetki juvenilni primarni sistemski vaskulitisi
 • Reumatska groznica i poststreptokokni reaktivni artritis
 • Autoinflamatorne bolesti

Dijagnostički postupci

 • Medikamentozna terapija
 • Intraartikularne aplikacija lijeka (dječji ortoped)
 • Punkcije (dječji ortoped)

Doc. dr. sc. Alenka Gagro

dr. med. spec. pedijatar, uži spec. pedijatrijske imunoreumatologije (Zagreb)