Politika zaštite osobnih podataka (GDPR)

Stupanjem na snagu Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka UREDBA (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) predstavlja bitan napredak u području zaštite osobnih podataka. Poliklinika Vrdoljak (u daljnjem tekstu „Poliklinika“) kao Voditelj zbirke osobnih podataka obavještava Vas da se Vaši osobni podaci prikupljaju i da će biti obrađeni.

Slobodni ste kontaktirati nas putem kontaktnog obrasca i zatražiti uklanjanje vaših osobnih podataka iz naše baze. Naša obveza je učiniti isto i u roku od 15 dana od zaprimanja zahtjeva sve vaše osobne podatke ukloniti iz naše baze te vas sukladno tome i obavijestiti kada je proces završen. Napominjemo, svaki oblik ostavljanja i slanja vaših osobnih podataka na stranicama Poliklinike radi se isključivo dobrovoljno od strane vas kao pojedinca koji je pristupio ovim stranicama i nije izvršen niti jedan oblik prisile kod ostavljanja istih.

Poliklinika Vrdoljak mora zaštititi svoju intelektualnu imovinu, uključujući patente, registrirane zaštićene znakove i autorska prava. U skladu s time, posjetitelji ove web stranice ne stječu licencu za korištenje intelektualnog dobra Poliklinike Vrdoljak, kao ni trećih strana predstavljenih na njoj.

Obrasci:

Privola

Zahtjev ispitanika